Haber

Son dakika… Sokağa çıkma yasağı başladı

İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak’ta; 29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verdi.

İki gün sürecek olan yasakla ilgili yayımlanan genelgede şu tabirlere konum verildi;

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata tesirini en az seviyede tutmak hedefiyle;

*Kısıtlamanın olduğu 30.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) mecburî muhtaçlıklarının karşılanması ile hudutlu olmak ve araç kullanmamak kaidesiyle (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

*Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis halinde de satış yapabileceklerdir.

*30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş mekanları ile bu iş mahallerinin yalnızca ekmek satan bayileri, ayrıyeten tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş tarafları açık olacaktır. (Bu iş alanlarında yalnızca ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)
30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş noktaları yalnızca eve/adrese servis halinde satış yapabileceklerdir.

* Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri, yalnızca hanelere paket servis biçiminde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran usulü işyerleri,

* İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait faaliyetleri yürüten iş bölgeleri,

* Kamu ve şahsi sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri,

* Farz kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, had kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım konutları, rehabilitasyon merkezleri, Acil Davet Merkezleri, AFAD Üniteleri, Vefa Içtimaî Destek Üniteleri, Göç Yönetimi, PTT vb.),

* Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve vilayet sonları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu husus kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura metodu ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

* Doğalgaz, elektrik, petrol kesiminde stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

* İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

* Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

* Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

* Bulunduğu tarafın İl/İlçe Hıfzıssıhha Şurası tarafından müsaade verilmesi koşulu ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile üzere temel azık hususlarının üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen materyalleri ile bu gereçlerin üretimi için muhtaçlık duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

* Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

* Oteller ve konaklama noktaları,

* Azık, paklık ve ilaç üzere kollara ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

* Çalışanları inşaat alanında/maden sahasında bulunan şantiyede konaklayarak imalatı
yahut çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu husus kapsamında inşaat ve konaklama birebir şantiye meydanı içinde ise müsaade verilir, diğer bir konumdan çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların öteki bir alana gitmelerine müsaade verilmez. Çalışma meydanı yalnızca inşaat alanı/maden meydanları ile sonludur.),

* Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

* Daha evvelce sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen müddet içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata mevzu; mal, materyal, eser, araç-gereç üreten iş mahalleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan kaidelere uymaları kaydıyla),

* Zirai hedefli akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

* Kısıtlama müddetinde yağmura bağımlı ziraî faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek gereksinime nazaran kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ziraî üretime ait eser satışı yapan işletmeler,

* 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 pazar günü sebze/meyve toptancı halleri,

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN BIREYLER

* Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında bölge alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” başkan, hizmetli yahut çalışanlar,

* Kamu nizamı ve güvenliğinin sağlanmasında vazifeli olanlar (Özel güvenlik vazifelileri dâhil),

* Acil Davet Merkezleri, Vefa Içtimaî Destek Üniteleri, Kızılay ve AFAD’da vazife sahalar,

Benzer Yazımız  Karantina Söyleşileri | Murat Ongun: ‘Yazmak bir nefes penceresi gibiydi’

* Cenaze defin süreçlerinde hizmetli olanlar (din vazifelileri, hastane ve belediye hizmetlileri vb.) ile 1. nokta yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

* Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde vazifeli olanlar,

* Eser ve/veya gereçlerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında hizmetli olanlar,

* Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, evlat konutları vb. içtimaî koruma/bakım merkezleri çalışanları,

* Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri,

* Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. kesimlerde faaliyet yürüten iş mekanlarının yüksek aşamalı maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları üzere farz olarak çalıştırılması gereken kısımlarında vazifeli olanlar,

* Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin malumat süreç merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

* Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) eserlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

* Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

* 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Kümesi Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

* İkametinin önü ile sonlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının farz muhtaçlığını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

* Kısıtlama mühletince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış bölgelerinin konutlara servis hizmetinde vazifeli olanlar ile 30.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin konutlara servis hizmetinde vazifeli olanlar,

* Zarurî sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

* Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu taraflarda kalanların gereksinim duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında vazifeli olanlar,

* İş sıhhati ve güvenliği nedeniyle iş taraflarından ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yanı tabibi vb.),

* Veteriner doktorlar,

* Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek koşulu ile teknik servis çalışanları,

* İşyerlerinin örtülü olduğu saatlerde/günlerde daima olarak işyerlerini bekleyenler,

* Belediyelerin toplu taşıma, paklık, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak işçi,
* Tedarik zincirinin aksamaması gayesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 31.05.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra marketlerde mal, gereç ve eserlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında vazifeli olanlar (Bu unsur kapsamında hiçbir halde mal, materyal ve eser satışı yapılamaz.),

* Madencilik, inşaat ve gayrı büyük yatırım girişimlerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

* 31.05.2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme uzaklığıyla hudutlu olmak, içtimaî uzaklık kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve gereksinim duyulan hallerde bunların refakatçileri,

* Duruşma kararı çerçevesinde evlatları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri kaidesi ile),

* Özgür muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile birlikte çalışanlar,

* ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Üniversite Tedrisat Kurumları Testine (YKS) girecek olan talebelerin T.C. Kimlik Kartı müracaatlarının alınması ismine tüm il/ilçe nüfus müdüriyetleri 30 Mayıs 2020 tarihinde açık bulundurulacak olup sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs 2020 tarihinde il/ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile hudutlu olmak üzere teste başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek kaidesiyle anılan teste girecek mektepliler ve muhtaçlık olması halinde ana, peder, veli yahut vasisinden bir kişi,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın konutlarında kalması esastır.

*Seyahat müsaade evrakları sokağa çıkma kısıtlaması mühletince tasdikli olacaktır.

* Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu tertibinin tesisi için hizmetli olan kamu hizmetlilerinin kent içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli önlemler alınacaktır.

*Ekmek dağıtımının tertipli olması hedefiyle Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, mahallî idare, emniyet ve jandarma temsilcilerinin iştirakiyle oluşturulacak bir encümen tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yanlarının sorumlu oldukları dağıtım nahiyeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım nahiyesi için hizmet yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu halde yapılacak planlama dışında yalnızca Vefa Içtimaî Destek Üniteleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

*Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Toplumsal Destek Üniteleri aracılığıyla yapılacaktır (Bu kapsamda gazete dağıtımının meskenlere servis halinde yapılması esastır.)

Kaynak: Sözcü

[Toplam:    Ortalama: /5]
Etiketler
Daha Fazla Göster

admin

Dünyada birlikte yaşadığımız dostlarımızın ihtiyaçlarını elimizden geldiğinde karşılamak, seslerini duymak, yanlarında olmak ve duygularını paylaşmak kısacası birbirimize yoldaş olmak istiyoruz. İşte bu nedenle 2017 yılında yüreğimizdeki tüm sevgiyle bu yola koyulduk.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı