Haber

Son dakika… İçişleri’nden 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge!

İçişleri Bakanlığı’nın 81 vilayet valiliğine gönderdiği Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi’nin detayları şu halde:

* Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Heyetinin teklifleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın topluluk sıhhati ve kamu tertibi açısından oluşturduğu riski yönetme, içtimaî izolasyonu temin, çevre arayı muhafaza ve yayılım suratını denetim altında tutma gayesiyle birçok önlem kararı alınarak tatbike geçirilmiştir.

* Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı müddetince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sıhhati açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek ismine alınabilecek ek önlemler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Heyetinin teklifleri ve Koronavirüsle uğraşta edinilen tecrübeler ışığında, 81 vilayetimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.

* Bugüne kadar alınan önlemlerin, salgının yayılım suratının düşürülmesine olan tesirinin en üst noktaya taşınabilmesi hedefiyle yukarıda belirlenen çerçevede 81 vilayetimizde İl Yönetimi Kanununun 11/C unsuru ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci hususları uyarınca bölge valileri/Hıfzıssıhha şuraları tarafından aşağıdaki kararların alınması gerekmektedir.

* Bu kapsamda;

* 1-22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında 81 ilimiz hudutları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

2-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR.

* Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata tesirini en az seviyede tutmak hedefiyle; a) Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;

* a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma
günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

* a.2- Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) mecburî gereksinimlerinin karşılanması ile sonlu olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Tıpkı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis biçiminde de satış yapabileceklerdir.

* a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler örtük olacaktır.

* b) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş konumları ile bu iş bölgelerinin yalnızca ekmek satan bayileri, başkaca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş noktaları açık olacaktır. (Bu iş taraflarında yalnızca ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)

* 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş konumları yalnızca eve/adrese servis biçiminde satış yapabileceklerdir.

* c) Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, yalnızca konutlara paket servis biçiminde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran üslubu işyerleri,

* ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait faaliyetleri yürüten iş bölgeleri,

* d) Kamu ve kişisel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

* e) Zarurî kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım meskenleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Davet Merkezleri, AFAD Üniteleri, Vefa Içtimaî Destek Üniteleri, Göç Yönetimi, PTT vb.),

* f) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve vilayet sonları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu unsur kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yolu ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

* g) Doğalgaz, elektrik, petrol dalında stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

* ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

* h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

* ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

* i) Bulunduğu mekanın İl/İlçe Hıfzıssıhha Heyeti tarafından müsaade verilmesi kuralı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile üzere temel besin hususlarının üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen materyalleri ile bu materyallerin üretimi için muhtaçlık duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

* j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

* k) Oteller ve konaklama tarafları,

* l) Azık, arilik ve ilaç üzere bölümlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

* m) Çalışanları inşaat alanında/maden meydanında bulunan şantiyede konaklayarak imalatı
yahut çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu unsur kapsamında inşaat ve konaklama tıpkı şantiye meydanı içinde ise müsaade verilir, öteki bir mahalden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların farklı bir alana gitmelerine müsaade verilmez. Çalışma yeri yalnızca inşaat alanı/maden meydanları ile sonludur.),

* n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

* o) Daha evvelden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen mühlet içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata mevzu; mal, gereç, eser, araç-gereç üreten iş konumları ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan kurallara uymaları kaydıyla),

* ö) Zirai hedefli akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

* p) Kısıtlama müddetinde yağmura bağımlı ziraî faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek muhtaçlığa nazaran kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ziraî üretime ait eser satışı yapan işletmeler,

* o) 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri,

Benzer Yazımız  Son dakika… Hafta sonu açık olacak işletme ve kurumlar malûm oldu

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN INSANLAR

* a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında nokta alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” başkan, hizmetli yahut çalışanlar,

* b) Kamu nizamı ve güvenliğinin sağlanmasında vazifeli olanlar (Özel güvenlik hizmetlileri dâhil),

* c) Acil Davet Merkezleri, Vefa Toplumsal Destek Üniteleri, Kızılay ve AFAD’da vazife yerler,

* ç) Cenaze defin süreçlerinde hizmetli olanlar (din hizmetlileri, hastane ve belediye hizmetlileri vb.) ile bir numara radde yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

* d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde vazifeli olanlar,

* e) Eser ve/veya materyallerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında vazifeli olanlar,

* f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, evlat konutları vb. çevre koruma/bakım merkezleri çalışanları,
) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri,

* ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. bölümlerde faaliyet yürüten iş konumlarının yüksek aşamalı maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları üzere farz olarak çalıştırılması gereken kısımlarında hizmetli olanlar,

* h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin malumat süreç merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

* ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) eserlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

* i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

* j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Kümesi Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

* k) İkametinin önü ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zarurî gereksinimini karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

* l) Kısıtlama mühletince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış alanlarının hanelere servis hizmetinde vazifeli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ise marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş mekanlarının hanelere servis hizmetinde hizmetli olanlar,

* m) Mecburî sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

* n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu konumlarda kalanların gereksinim duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında vazifeli olanlar,

* o) İş sıhhati ve güvenliği nedeniyle iş bölgelerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş alanı doktoru vb.),

* ö) Veteriner doktorlar,

* p) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek koşulu ile teknik servis çalışanları,

* r) ) İşyerlerinin örtük olduğu saatlerde/günlerde daima olarak işyerlerini bekleyenler,

* s) Belediyelerin toplu taşıma, aklık, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak işçi,

* ş) Tedarik zincirinin aksamaması emeliyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00’dan sonra marketlerde mal, materyal ve eserlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında hizmetli olanlar (Bu unsur kapsamında hiçbir biçimde mal, materyal ve eser satışı yapılamaz.),

* t) Madencilik, inşaat ve başka büyük yatırım girişimlerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

* u) 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme uzaklığıyla hudutlu olmak, toplumsal uzaklık kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve gereksinim duyulan hallerde bunların refakatçileri,

* ü) Duruşma kararı çerçevesinde evlatları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri koşulu ile),

* v) Özgür muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile bir arada çalışanlar,

* y) 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın 1. günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek ana, peder, eş, evlat ve kardeşleri ile muhtaçlık halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)

* Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın konutlarında kalması esastır.

* Seyahat müsaade evrakları sokağa çıkma kısıtlaması müddetince beğenilen olacaktır.

* Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu tertibinin tesisi için hizmetli olan kamu
vazifelilerinin kent içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli önlemler alınacaktır.

* Ekmek dağıtımının sistemli olması gayesiyle Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, lokal idare, emniyet ve jandarma temsilcilerinin iştirakiyle oluşturulacak bir encümen tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş konumlarının sorumlu oldukları dağıtım kesimleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım kesimi için vazife yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu halde yapılacak planlama dışında yalnızca Vefa Çevre Destek Üniteleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

* Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve
26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Toplumsal Destek Üniteleri aracılığıyla yapılacaktır (bu kapsamda gazete dağıtımının konutlara servis biçiminde yapılması esastır.). 23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır.

* Bu Genelgenin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (i) hususuna yönelik kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Heyetlerince en geç 21.05.2020 Perşembe günü saat 22:00’a kadar alınacaktır.

* Kelam konusu önlemlere ait Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, tatbikte rastgele bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

* Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci unsuru yeterince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere karşıtlığın durumuna nazaran Kanunun ilgili hususları mucibince süreç uygulanacak. Konusu günah oluşum eden davranışlara ait Türk Ceza Kanununun 195 inci unsuru kapsamında gerekli isimli süreçlerin başlatılacak.

Kaynak: Sözcü

[Toplam:    Ortalama: /5]
Etiketler
Daha Fazla Göster

admin

Dünyada birlikte yaşadığımız dostlarımızın ihtiyaçlarını elimizden geldiğinde karşılamak, seslerini duymak, yanlarında olmak ve duygularını paylaşmak kısacası birbirimize yoldaş olmak istiyoruz. İşte bu nedenle 2017 yılında yüreğimizdeki tüm sevgiyle bu yola koyulduk.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı