Haber

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte yasaktan muaf tutulan alanlar ve kimseler

İçişleri Bakanlığı, 6 Haziran cumartesi günü ve 7 Haziran pazar günü 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı öncesi bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar açık olacak. 6 Haziran Cumartesi günü ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında çalışacak. Cumartesi ve pazar günleri hanelere paket servisi yapan restoranlar, fırınlar, ekmek satan bayiler açık olacak. Öte yandan kimi taraflar ve çalışanlar da sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. İşte muaf tutulan alanlar ve kişiler…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında yasak dışında tutulacak insanlar açıklandı. Bu kapsamda;

a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında mahal alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” başkan, hizmetli yahut çalışanlar,

b) Kamu sistemi ve güvenliğinin sağlanmasında hizmetli olanlar (Özel güvenlik vazifelileri dahil),

c) Acil Davet Merkezleri, Vefa Toplumsal Destek Üniteleri, Kızılay ve AFAD’da hizmet sahalar,

ç) Cenaze defin süreçlerinde hizmetli olanlar (din vazifelileri, hastane ve belediye hizmetlileri vb.) ile bir numara aşama yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde hizmetli olanlar,

e) Eser ve/veya gereçlerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında vazifeli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, evlat meskenleri vb. içtimaî koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. kollarda faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek noktalı maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları üzere farz olarak çalıştırılması gereken kısımlarında vazifeli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin haber süreç merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal eserlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkametinin önü ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının mecburî ihtiyacınıkarşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l) Kısıtlama mühletince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satışyerlerinin hanelere servis hizmetinde vazifeli olanlar ve 01.05.2020 Cuma günü 09.00-14.00 saatleri arasında ise market, bakkal, manavların konutlara servis hizmetinde hizmetli olanlar,

m) Mecburî sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu mekanlarda kalanların gereksinim duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında vazifeli olanlar,

o) İş sıhhati ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yanı tabibi vb.),

ö) Veteriner tabipler,

p) Ziraî üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama üzere faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere nazaran İl/İlçe Hıfzıssıhha Heyetlerince müsaade verilenler, r) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek kaidesi ile teknik servis çalışanları,

s) İşyerlerinin örtük olduğu saatlerde/günlerde mütemadi olarak işyerlerini bekleyenler,

ş) Belediyelerin toplu taşıma, aklık, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak işçi,

t) Tedarik zincirinin aksamaması maksadıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallarda ve 03.05.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, materyal ve eserlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında hizmetli olanlar (Bu husus kapsamında hiçbir biçimde mal, gereç ve eser satışı yapılamaz.),

u) Madencilik, inşaat ve gayri büyük yatırım girişimlerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların konutlarında kalması esas olacak.

2-Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata tesirini en az seviyede tutmak maksadıyla;

a) Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 05.06.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Kısıtlamanın olduğu 06.06.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zarurî muhtaçlıklarının karşılanması ile hudutlu olmak ve araç kullanmamak kaidesiyle (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Birebir saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis halinde de satış yapabileceklerdir.

b) 06.06.2020 Cumartesi ve 07.06.2020 Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş mahalleri ile bu iş taraflarının yalnızca ekmek satan bayileri, başkaca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş noktaları açık olacaktır. (Bu iş alanlarında yalnızca ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)

06.06.2020 Cumartesi ve 07.06.2020 Pazar günleri vatandaşlarımızın dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş noktaları yalnızca eve/adrese servis formunda satış yapabileceklerdir.

c) Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 06.06.2020 Cumartesi ve 07.06.2020 Pazar günleri, yalnızca hanelere paket servis formunda hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran biçimi işyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait faaliyetleri yürüten iş bölgeleri,

d) Kamu ve hususî sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

e) Zarurî kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, had kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım meskenleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Davet Merkezleri, AFAD Üniteleri, Vefa Çevre Destek Üniteleri, Göç Yönetimi, PTT vb.),

f) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve vilayet hadleri içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu husus kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura metodu ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

g) Doğalgaz, elektrik, petrol kolunda stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

i) Bulunduğu yanın İl/İlçe Hıfzıssıhha Konseyi tarafından müsaade verilmesi koşulu ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile üzere temel azık unsurlarının üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen gereçleri ile bu materyallerin üretimi için gereksinim duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

k) Oteller ve konaklama yanları,

l) Azık, aklık ve ilaç üzere kesimlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

Benzer Yazımız  20 yaş altı sokağa çıkma müsaadesi ne hengam? 20 yaş altı hangi gün sokağa çıkabilecek?

m) Çalışanları inşaat alanında/maden sahasında bulunan şantiyede konaklayarak imalatı yahut çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu husus kapsamında inşaat ve konaklama birebir şantiye meydanı içinde ise müsaade verilir, sair bir konumdan çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların sair bir noktaya gitmelerine müsaade verilmez. Çalışma yeri yalnızca inşaat alanı/maden alanları ile sonludur.),

n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

o) Daha evvelden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen mühlet içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata husus; mal, materyal, eser, araç-gereç üreten iş bölgeleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan kurallara uymaları kaydıyla),

ö) Zirai gayeli akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

p) Kısıtlama müddetinde yağmura bağımlı ziraî faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek gereksinime nazaran kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ziraî üretime ait eser satışı yapan işletmeler,

r) 06.06.2020 Cumartesi ve 07.06.2020 Pazar günü sebze/meyve toptancı halleri,

3- İstisna Kapsamında Olan Insanlar

a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında nokta alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” başkan, hizmetli yahut çalışanlar,

b) Kamu sistemi ve güvenliğinin sağlanmasında vazifeli olanlar (Özel güvenlik vazifelileri dâhil),

c) Acil Davet Merkezleri, Vefa Içtimaî Destek Üniteleri, Kızılay ve AFAD’da vazife ortamlar,

ç) Cenaze defin süreçlerinde vazifeli olanlar (din hizmetlileri, hastane ve belediye vazifelileri vb.) ile bir numara aşama yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde vazifeli olanlar,

e) Eser ve/veya gereçlerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında hizmetli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, evlat meskenleri vb. içtimaî koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. bölümlerde faaliyet yürüten iş taraflarının yüksek kademeli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları üzere farz olarak çalıştırılması gereken kısımlarında vazifeli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin haber süreç merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) eserlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Öbeği Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkametinin önü ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının mecburî muhtaçlığını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l) Kısıtlama vadesince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış konumlarının konutlara servis hizmetinde vazifeli olanlar ile 06.06.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin meskenlere servis hizmetinde hizmetli olanlar,

m) Farz sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu mahallerde kalanların gereksinim duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında vazifeli olanlar,

o) İş sıhhati ve güvenliği nedeniyle iş bölgelerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş noktası tabibi vb.),

ö) Veteriner doktorlar,

p) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek kuralı ile teknik servis çalışanları,

r) İşyerlerinin saklı olduğu saatlerde/günlerde daima olarak işyerlerini bekleyenler,

s) Belediyelerin toplu taşıma, paklık, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak işçi,

ş) Tedarik zincirinin aksamaması maksadıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 07.06.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra marketlerde mal, gereç ve eserlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında hizmetli olanlar (Bu unsur kapsamında hiçbir biçimde mal, materyal ve eser satışı yapılamaz.),

t) Madencilik, inşaat ve öbür büyük yatırım girişimlerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

u) 07.06.2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme arasıyla hudutlu olmak, toplumsal ara kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve gereksinim duyulan hallerde bunların refakatçileri,

ü) Duruşma kararı çerçevesinde evlatları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri koşulu ile),

v) Muaf muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile bir arada çalışanlar,

y) ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Üniversite Tedrisat Kurumları Testine (YKS) girecek olan mekteplilerin T.C. Kimlik Kartı müracaatlarının alınması ismine tüm il/ilçe nüfus müdüriyetleri 6 Haziran 2020 tarihinde açık bulundurulacak olup sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran 2020 tarihinde il/ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı başvurusu ile sonlu olmak üzere imtihana başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek kaidesiyle anılan imtihana girecek talebeler ve muhtaçlık olması halinde ana, peder, veli yahut vasisinden bir kişi,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın meskenlerinde kalması esastır.

·Seyahat müsaade evrakları sokağa çıkma kısıtlaması vadesince muteber olacaktır.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu sisteminin tesisi için vazifeli olan kamu vazifelilerinin kent içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli önlemler alınacaktır.

Ekmek dağıtımının nizamlı olması hedefiyle Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, mahallî idare, emniyet ve jandarma temsilcilerinin iştirakiyle oluşturulacak bir encümen tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş mekanlarının sorumlu oldukları dağıtım nahiyeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım nahiyesi için vazife yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu biçimde yapılacak planlama dışında yalnızca Vefa Içtimaî Destek Üniteleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6-7 Haziran 2020 tarihlerinde gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Içtimaî Destek Üniteleri aracılığıyla yapılacaktır (Bu kapsamda gazete dağıtımının meskenlere servis biçiminde yapılması esastır.).

Bu Genelgenin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (i) unsuru kapsamındakilere yönelik kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Heyetlerince en geç 05.06.2020 Cuma günü saat 13.00’a kadar alınacaktır.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci unsuru yeterince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere tersliğin durumuna nazaran Kanunun ilgili hususları mucibince süreç yapılacak. Konusu günah oluşum eden davranışlara ait Türk Ceza Kanununun 195 inci hususu kapsamında gerekli isimli süreçler başlatılacak.

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci hususu uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci hususunda “Bu Kanunda yazılı olan yasaklara muhalif hareket edenler yahut zorunluluklara uymayanlara, fiilleri başkaca günah oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir” hususu bulunuyor.

Kaynak: Sözcü

[Toplam:    Ortalama: /5]
Etiketler
Daha Fazla Göster

admin

Dünyada birlikte yaşadığımız dostlarımızın ihtiyaçlarını elimizden geldiğinde karşılamak, seslerini duymak, yanlarında olmak ve duygularını paylaşmak kısacası birbirimize yoldaş olmak istiyoruz. İşte bu nedenle 2017 yılında yüreğimizdeki tüm sevgiyle bu yola koyulduk.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı